Eesti keelne tõend patsiendi nõudmisel (kindlustusele, reisile vms)               20 EUR
Võõrkeelne tõend patsiendi nõudmisel                                                                30 EUR
Digitaalne autojuhi tervisetõend                                                                            30 EUR

(eeldab, et klient täidab eelnevalt digilugu.ee tervisedeklaratsiooni)

(eeldab, et klient täidab eelnevalt digilugu.ee tervisedeklaratsiooni)

Paberkandjal täidetav autojuhi tervisetõend                                                        35 EUR
(st. Klient täidab vastuvõtul paberkandjal tervisedeklaratsiooni või vajab tõendit paberkandjal)

Tervisetõend töökohale 
- kui on vajalik kopsuröntgen                                                                                  30 EUR
- kui on vajalik tõendi pikendamine (kopsuröntgen eelnevalt tehtud)             10 EUR
- kui on vajalik rooja bakteriaalne analüüs + kopsuröntgen                               80 EUR
- kui on vajalik rooja bakteriaalne analüüs                                                            60 EURTervisetõend relvaloa taotlejale                                                                               30 €
Tõend kindlustusele, spordiklubisse, laagrisse vms                                             20 €
   
Kindlustamata isiku esmane vastuvõtt                                                                   35 €
Kindlustamata isiku korduvvastuvõtt                                                                      30 €

Perearst teostab eelneva ja olenevalt riskihindamise tulemusest töösuhte ajal täiendava tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 13 lõigetes sätestatud kutse- või tegevusaladel töötavatel isikutel: